Əsas Performans Göstəriciləri (KPI)

Qısa məlumat

Proseslərin və fərdlərin performansını qiymətləndirmək üçün rəhbərlik tərəfindən istifadə olunan rəqəmsal göstəricilərdən biri də əsas performans göstəriciləridir. Şirkətin hədəflərinə çatıb çatmadığını müəyyən etmək üçün şirkətin hədəflərindən asılı olaraq müxtəlif göstəricilər izlənə bilər. Bununla da şirkət fəaliyyətinin düzgün qiymətləndirilməsi və idarəedici qərarlarının daha məqsədəuyğun verilməsi mümkündür.
Şirkətinizin fəaliyyəti barədə dolğun və faydalı məlumatlar əldə etmək üçün BIRainy şirkəti tərəfindən hazırlanmış KPI modelinin komponentləri:

- Biznes göstəriciləri
- Maliyyə göstəriciləri
- Satış göstəriciləri
- Marketinq göstəriciləri
- Layihə idarəetmə göstəriciləri

Şirkətinizin fəaliyyət yönlərinə və istəklərinizə uyğun olaraq yeni göstəricilər əlavə oluna və ya çıxarıla bilər.