KazMunaiGas

Neft buruqları haqqında analitik təhlil və proqnozların verilməsi

Qısa məlumat

Neft buruqlarında neft-qaz hasilatı, xərclər və gəlir haqqında data riyazi DAX formullarının köməyi ilə analiz olunaraq vizuallaşdırılmışdır. Bundan əlavə, neft quyularına uyğun avtomatik hesablamaların aparılması üçün IRR, NPV, PI təyin olunaraq tarixlər üzrə analitik modul yığılmış və növbəti 15 il üçün proqnozlar verilmişdir.