Paşa Sığorta

Maliyyə haqqında analitik təhlil

Qısa məlumat

Aylar və regionlar üzrə ümumi şikayətlər və yeni müştərilərin sayı, sığorta növləri üzrə ümumi gəlir marjası (gross profit margin), ümumi gəlirdə faiz (% in gross profit), zərər əmsalı (loss ratio), hər məhsula düşən orta gəlir (average revenue per product), hər məhsula düşən xərc (average cost of product) DAX formulların köməyi ilə avtomatik hesablanmışdır.