Təhsil Nazirliyi

Şagird və müəllimlər haqqında analitik təhlil

Qısa məlumat

Şagirdlər haqqında cinslər, siniflər, bölmələr (rus və azərbaycan) və oxuma səviyyələrinə əsasən, müəllimlər isə yaş və təcrübələrinə əsasən analitik təhlil olunmuşdur. Bundan əlavə, şagirdlərin müəllimlərə olan nisbəti və aralarındakı münasibətlər də vizuallaşdırılmış komponentlərə daxildir.